Китайското правителство умишлено скри сериозността на коронавируса от международната общност, докато успее да се запаси с вносни стоки и намали износа, установи доклад на Министерството на вътрешната сигурност, според администрацията, запозната с доклада. “Китай вероятно намали износа на медицински стоки…