Прогресивното ваксиниране и разхлабването на мерките дават оптимистична нагласа на икономистите от столицата на Европа, че следва бързо възстановяване на нашата икономика.

Ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на България през 2021 година ще достигне 3,5%, а през 2022 година 4,7%. Това прогнозира Европейската комисия в пролетния преглед на европейската икономика.

 Зимният анализ на икономистите от Брюксел предричат сериозен прогрес във възстановяването на икономическото състояние на България. Брюсекал дава прогноза за ръст на Брутен вътрешен продукт (БВП) от 2,7% през 2021г. Отчита се забавяне за следващата година където в публикуваните прогнози се вижда ръст от 4,9%.

 През настоящата година икономиката ни претърпя свиване от 4,2 на сто, според данните на Европейската комисия.

Прогнозите за процентното съдържание на инфлацията в страната да е под средното за страните от ЕС през наастоящата година и да достигне до 1,6 на сто, тук обаче прогнозите за следващата година (2022) са да достигне до 2%. Европейската комисия дава добра прогноза за спад на безработицата от 4,8% през настоящата година и от 3,9 на сто през 2022г.

Бюджетният недостиг  на България ще бъде в диапазона на 3,2 на сто за 2021г., като това е със съвсем малко над нивото на правилата ратифицирани в ЕС, но прогнозите за следващата година са да спадне доста под въпросните правила- 1,9%. От Министерство на финансите дават прогноза за недостиг от 3,1 на сто в нашия бюджет за 2021г.

Хвърляйки цялостен поглед Европа предрича добри дни за икономиката на страните членки. През пролетта прогнозните очкавания са за ръст от 4,2 ма сто през тази година , на фона на очакваните през февруари 2021г. 3,7%. Прогнозите за 2022г. бяха за ръст от 3,9 %, а към днешна дата се предвижда ръст от 4,4 на сто.

Прогнозата за възвръщане на нивата от преди пандемията да бъдат в края на 2022г.

Както стана по-горе ясно, това се дължи основно на прогресиращата ваксинаця и отпадащите „локдауни“. Това дава възможност за растеж в икономиката, въпреки изпитващите затруднения в някои сектори.

Пазар на труда

Следствие от горепосочените данни се стабилизира и трудовия пазар. Ясните тенденции се забелязват още  през вторите шест месеца на миналата година, нивата на безработица се свиват до рекордни стойности в страните членки. Прогнозните стойности за 2021г. са за нива на безработицата от 7,6 на сто и отново спад през следващата година до 7 на сто.

Европейската комисия счита, че пазара на труда е силно подпомогнат от грантовите схемите , което според Брюксел е свило възможностите за растеж на безработицата. Обнадеждаваща е и прогнозата, че през следващата година публичните инвестиции да достигнат рекорден дял като БВП в рамките на Европейския съюз.

Инфлация

Покачващите се цени на енергетиката доведоха до повишаването на инфлацията в рамките на ЕС в началото на 2021г. Прогнозира се неравна инфлация през тази година, като се очаква нивото на инфлация да достигне 1,9 на сто през тази година и 1,5% през 2022г.

Държавен дълг на страните членки

Прогнозите са държавните задължения на страните членки да достигне до върхове през 2021г, поради нарастващата подкрепа спрямо търговски дружества и домакинства. Почти всички страни от ЕС ще имат дефицит на 3 на сто, което е и своеобразно нарушение на изискванията в ЕС, изключение, обаче правят Дания и Люксембург.

 В следващата година тенденциите са за намаляване на броя страни със голям дефицит, предричат от ЕС.