Ще има поне още няколко увеличения на лихвените проценти през следващите няколко срещи, каза един от членовете на ЕЦБ.

Европейската централна банка повиши лихвите четири пъти през 2022 г., с което лихвеният процент по депозитите достигна 2%. През декември централната банка заяви, че ще увеличи допълнително лихвите през 2023 г., за да се справи с високата инфлация.

Последните данни показват забавяне на основната инфлация, дори ако тя остава доста над целта на ЕЦБ от 2%. Инфлацията през декември в еврозоната достигна 9,2% според предварителните данни. Това беше вторият пореден месечен спад на цените в еврозоната.

„Имаме и можем да очакваме още няколко повишения на лихвените проценти поне през следващите няколко срещи“, каза в Давос Марио Сентено, управител на централната банка на Португалия.

ЕЦБ е изправена пред трудна задача, като някои икономисти предупреждават, че един много агресивен цикъл на нарастване може да навреди на растежа.

Сентено призна, че прекомерното затягане е най-голямата грижа за бизнес общността. Той повтори, че ЕЦБ ще взема своите решения за лихвените проценти на базата на среща по среща и в зависимост от входящите данни.

Последните прогнози на ЕЦБ предполагат темп на растеж от 0,5% за еврозоната през 2023 г., последван от 1,9% през 2024 г.

Икономистите станаха по-положителни по отношение на перспективите за еврозоната през последните седмици. Цените на енергията се понижиха и потреблението на енергия също беше по-ниско от очакваното, което се комбинира с по-добро от очакваното икономическо представяне през последното тримесечие на 2022 г.

Сентено добави: „Вероятно ще избегнем отрицателен растеж през първото тримесечие.“