Skip to main content Skip to search

AI

40% от работниците ще имат нужда от нова работа

Нуждите от преквалификация са различни, казаха изследователи, но ръководителите смятат, че ролите на служителите ще бъдат увеличени, а не заменени. Сега може да се наложи служителите най-накрая да освежат своите подкани за ИИ според ново изследване. Поради въвеждането на изкуствен…

Прочети повече

Как да открием фалшиви новини

Разкрийте силата на NLP при разпознаването на фалшиви новини с различни техники и примери от реалния свят. Големият обем информация, произвеждана всеки ден, затруднява разграничаването между истински и фалшиви новини, но напредъкът в обработката на естествен език (NLP) представлява възможно…

Прочети повече

Как AI променя живота ни

Изследване как изкуственият интелект и обработката на естествен език предефинират ежедневните взаимодействия с различни технологии. През последните 12 месеца глобалната цифрова парадигма се разви изключително много, особено по отношение на това как хората взаимодействат с машините. Всъщност пространството е претърпяло…

Прочети повече