Skip to main content Skip to search

Правно консултиране

Правно консултиране

Ние предлагаме и пълната палитра от правно обслужване, свързано с регистрация на фирми, изготвяне на договори, правна защита и пр. Разполагаме с голям екип от адвокати, всеки експерт в неговата област (корпоративно право, вещно право, международно право, интелектуална собственост и пр.). Дългогодишният опит и индивидуалният подход към всеки клиент гарантират висококвалифицираната услуга, както и бързодействие, което е от съществено значение в динамичния свят, в който живеем.

Нашият опит

Ние от Fourmate анализираме всеки дребен детайл на вашия юридически казус, защото точно той може да се окаже решаващ за крайния успех. Нашият опит ни показва, че именно задълбоченото изследване на всеки казус до голяма степен е ключът към успеха.
Стараем се да говорим разбираем за клиентите ни език, защото именно комуникацията и диалогът са от първостепенно значение при решаване на сложните правни казуси, съпътстващи вашия бизнес.
Като част от консултантски екип, винаги прилагаме широкообхватен подход при решаването на отделните правни казуси, като решенията са съобразени с всички данъчни, финансови, счетоводни и други изиксвания и ефекти, така че клиентите да могат да получат най-доброто решение от всяка гледна точка.

Професионализмът, изграден на основата на дългогодишен опит, не ни позволява да създаваме нереалистични или фалшиви очаквания за решаването на вашите правни проблеми.

Административно обслужване

Нашият висококвалифициран екип с международен опит ще се погрижи предоставените от нас услуги да са на едно по-високо ниво от вашите очаквания. Ние се грижим за всичко – счетоводството, архивирането, обработката на възнагражденията, данъчното консултиране и грижата за вашите сметки.

Нашите партньори могат да се възползват от цялостно обслужване и да изнесат изцяло всичките си административни задължения. Услугата ни е изключително конфиденциална, както нашия списък с клиенти.

Ние ви помагаме да се съсредоточите

Fourmate може да ви предложи висококвалифицирани юридически услуги, свързани с широката палитра на възможни казуси във вашия бизнес и да ви съдейства в сферите от най-голяма степен на значимост за бизнеси, опериращи както на местния, така и на международните пазари:
търговски сделки и договори
договорно право
дружествено право
сливания и придобивания
несъстоятелност
due diligence доклади
оценка и управление на недвижими имоти
административно право
интелектуална собственост
процесуално представителство

Правният екип на Fourmate се стреми да е активната страна, полагаща усилия за самоусъвършенстване, за да можем да дадем работещи решения, да изпълняваме професионално и в срок всички поети ангажименти и винаги да даваме обратна връзка за напредъка на поставените задачи.

Професионализмът, изграден на основата на дългогодишния ни опит, не ни позволява да създаваме нереалистични или фалшиви очаквания за решаването на вашите правни проблеми.

Обслужваме малки, средни и големи компании от всички индустрии, с приходи от няколкостотин хиляди до милиони, в т.ч. производство, търговия на едро и дребно, различни видове услуги, вкл. услуги в областта на информационните технологии, банков и финансов сектор и много други.