Skip to main content Skip to search

Счетоводно обслужване

Счетоводни услуги

Счетоводна къща Fourmate предлага пълната палитра от счетоводни услуги – пълно счетоводно обслужване на компании от всякакъв мащаб, физически лица, както и услуги свързани с бюджетиране, финансов анализ и управленско счетоводство. От нас ще получите висококачествени услуги, коректно и отговорно отношение, компетентни консултации в областта на данъчното и осигурителното законодателство, счетоводната отчетност и др., както и стриктно спазване на добрите работни практики и индивидуален подход към всеки клиент. Предлагаме пълния набор от счетоводни услуги, вкл. месечно, тримесечно и годишно отчитане, активно банкиране, издаване на фактури, изготвяне на документация, свързана с банкови кредити, регистрация/дерегистрация по ЗДДС, всякакви видове данъчни проверки и ревизии, проверки/ревизии от НОИ, Инспекция по Труда, Местни Данъци и Такси, Комисия за Защита на Личните Данни, ДАНС и пр.

Счетоводните услуги като инструмент в помощ на вашия бизнес

В зависимост от изискванията на вашата организационна структура, Fourmate предлага широк спектър от инструменти, целящи да помогнат да управлявате финансово-счетоводните ви процеси както като напълно изнесени, така и в синхрон с вашия счетоводен отдел или предоставяйки наш служител на работа във вашия офис. Fourmate ще поеме комуникацията и работата с местната данъчна администрация и ще ви осведоми своевременно за всички важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, които имат значение за вашия бизнес.

Еднократни счетоводни услуги

Еднократни счетоводни услуги
Независимо дали сте наш партньор или не, ние от Fourmate можем да ви предложим, както абонаментно обслужване, така и всяка една от услугите, включена в абонаментното ни счетоводно обслужване. Тя може да бъде извършена еднократно при заинтересованост от външни клиенти, които към настоящия момент нямат сключен договор с нашата компания.

Абонаментно обслужване

Абонаментното пълно счетоводно обслужване се извършва на базата подписан договор за извършване на счетоводни услуги с точни и ясни параметри. Изучаването на динамичната среда, както и бързоразвиващият се пазар ни помагат да разбираме нуждите на нашите партньори, както настоящи, така и бъдещи и да им предложим различни пакети на обслужване.

Финансовият екип на Fourmate се фокусира върху измерването, анализа и отчитането на информация, която може да помогне на мениджърите при вземане на решения за изпълнение на целите на една организация. В управленското счетоводство вътрешните мерки и отчети се основават на анализ на разходите и ползите и не се изисква да следват общоприетия счетоводен принцип.

Като експерти в нашата област, ние от Fourmate работим интензивно с много различни компании в различни индустрии и браншове, които от своя страна имат широка палитра от счетоводни казуси. Това предполага, че ние сме срещали много повече ситуации и можем значително по-добре да посрещнем предизвикателствата на законодателството и свързаните с него отношения.
Също така ние предлагаме данъчна защита и представляваме нашите партньори при съпътстващи ревизии. Практиката ни е безупречна и максимално ефективна за компаниите, които ползват нашите услуги.

За да бъдем коректни към нашите бъдещи партньори, ние държим на предварителна безплатна консултация. Предпочитаме да се запознаем предварително с вас и особеностите на вашия бизнес, за да можем не само да ви дадем прецизна и точна цена, но и да ви обясним ясно нашите ангажименти и детайли.
Тази предварителна консултация с нашите бъдещи партньори осигурява ясни, прозрачни и коректни взаимоотношения в дългосрочен план. Това е и нашата практика.