Skip to main content Skip to search

Администриране на възнагражденията

Труд и работна заплата

Можете да се възползвате от услугите предлагани от Fourmate, свързани с персонала:
изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори, длъжностни характеристики, документация, свързана с безопасност на труда и пр. Нашият дългогодишен опит в тази посока ви гарантира лична ангажираност и адекватна защита в случай на разнородни проверки от съответните органи. Ние разполагаме също така с опит в изготвянето на документация, свързана с изпращане на работници в чужбина, назначаване на чужденци в България, услуги във връзка с т.нар. „shadow payroll“ и пр.

Изнесено администиране на възнагражденията

Независимо от вида, сложността и големината на организацията ви, ние от Fourmate можем да ви предложим всички необходими услуги, свързани с управление на административните процеси относно обработката на месечните или годишните възнаграждения на вашите служители и поддържането на трудови досиета.
Процесът с изнасянето на администрирането на възнагражденията на вашите служителите извън организацията ще помогне да се фокусирате върху правилното управление на човешките ви ресурси, като ще ви даде и възможност за по-добър контрол и по-високо ниво на конфиденциалност.

Управление на всички дейности и процеси, свързани с обработка на заплатите на служителите ви от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателното заплащане на възнагражденията, включително официална комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации.

Задълбочен анализ на трудовите разходи (по разходни центрове и/или отчетни периоди, по отдели, сравнителен анализ, нето-към-бруто анализ). Този процес ще ви помогне да оптимизирате разходите, за да увеличите вашата печалба.

Консултиране по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на организацията, включително и съдействие при взаимоотношения с представители на държавни служби и агенции (Инспекция по труда, НАП, НОИ и др.)