Съгласно промените в Наредба Н-18 компаниите, чиито приходи от продажби надхвърлят 16 млн. лв., имат стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (попадат в поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и СУПТО, създаващ стандартизиран одиторски файл.

От приходната агенция насочват вниманието също към задължението на лицата, избрали този алтернативен режим за отчитане на продажбите, да изпращат в НАП стандартизирания си одиторски файл веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на януари на следващата година (за първите, направили такъв избор, срокът е 31.01.2020 г.).