Наблюдаваме свиване на БВП от 1,8 на сто  през първото тримесечие на тази година. Това е спад номер 4, но обнадеждаващото в него, е че е най-слабия такъв от началото на пандемията, от което следва, че икономиката на страната ни бавно започва да се възстановява, но сме далеко от новото от преди коронавирус кризата.

Сравнявайки първото тримесечие на 2021г. и послендото тримесечие на миналата година има покачване от 2,5% дължащо се на повишението на износа на стоки иуслуги с 6,5 на сто, както и на крайното потребление с 1,6 на стоа, според данни на НСИ. Според тези данни ръстът в икономиката се повишава с 2,2 % спямо предходния период (последното тримесечие на 2020г).

Най-голямото свиване на БВП беше забелязано през втората половина на 2020г. след въведените „блокировки“ и забрани за работа в цели отрасли и ограничителни мерки в други. Данните тогава сочеха спад на икономиката 10,1% за тримесечна база и на годишна база 8,6%, което беше най-големият спад от 24 години насам.

Горните данни в левово изражение изглеждат така: 26,436 млрд. лв номинално изражение и реализирана добавена стойност 22,65 млрд. лв.

Крайното потребление заема основен дял в БВП с цели 84,8 на сто и 22,393млрд лв, това е ръст от 2,6 на сто, за сравнение предния период то е 0,9%.

Бруто капиталообразуването достигна до 4,11млрд лв през първото тримесечие на тази година или ръст от 1,2 на сто погледнато на годишна база, за сравнение през последното тримесечие на 2020г. имаше спад от 7,4%. Капиталообразуването заема 15,5 на сто относителен дял на БВП.

Отрицателно обаче си остава  Външнотърговското салдо, заради намаленият износ на стоки и услуги с 6 на сто, а вноса бележи 0,6% ръст.

Всички данни са предварителни и е възможно да претърпят корекции и актуализации