През последната четвърт на  2020 година показателите за спестяване на гражданите не ЕС, са се увеличили с 6,6 пр. пункта за година, това ни показват статистическите данни от Евростат. Като главна причина за ръстта се посочва намаляването на разходите, става ясно от данните на единната статистическа служба.

 Поглеждайки по-отблизо парите които харчат семействата в ЕС са намалели със 7% за година, а прихода се повишава с 0,6%

Като най-голямо увеличение на норамата за спестявания се наблюдава в Словения с ръст почти 21%, като домакинското потребление е намаляло с 15,4 на сто. По подобен начин стоят и нещата в Белгия където домакинствата спестяват с 11,3%, а в Австрия 10,9%.

Единственият спад, който наблюдаваме е в Дания, която отчита 2,7% спад, тя обаче е единствената от държавите членки, която отчита ръст на индивидуалното потребление- 0,2%.

Данните на единният статистически портал показват, че в повечето страни членки се наблюдава ръст от 0,6 на сто. Като основна причина се изтъква огромната социална подкрепа, получавана от правителствата. Отново тук най-голям ръст на разполагаемия доход има в Словения с 98 на сто, а в Ирландия е 6,8 на сто. Не така, обаче стоят нещата в Испания, при която наблюдаваме отрицателни стойности (-3,4%), в Дания -2,6 на сто а Италия -2,4 на сто.

От Евростат правят едно важно уточнение, че все още не разполагат с данни от всички държави на територията на стария континент (за приходите, разходите и спесптявания), както сами може да се досетите подобна информация липсва и за нашата страна.