Новият финансов министър Асен Василев даде пресконференция, на която съобщи, че министерството започва проект за въвеждане на електронно фактутриране. „Целта на това е да не се ‚подава ДДС‘ в срок до 14 на следващия месец, а НАП да има информация за издадените фактури в реално време.

Затяга се контролът и при регисрация на фирми по ЗДДС. Минисът Василев иска по-строг контрол при регистрация на фирмите и предварително профилиране, дали фирмата е създадена , за да извършва реална търговска дейност или нейната цел е да източва ДДС

Въвеждане на публичен контрол на получателите на пари по обществени поръчки

Минисът Асен Василев даде ясно да се разбере, че иска по-голяма прозрачност при харченето на вече получени пари по обществени поръчки, въвеждайки публичен контрол и проверки от НАП за фирмите получили средства в големи размери.

Ще има последващ контрол от АОП, ще бъдат поставени конкретни критерии, за да бъдат изплатени сумите, а последващият контрол ще установи дали средствата се харчат по предназначение.

Фиансовият министър заяви, че основен приоритет за периода на управление на министерството си, ще бъде подобряване на работата на НАП, цели се по-добра събираемост на средствата, да се сменят порочните практики. ‚Трябва да спрем изтичащите милярди през годината“, каза още министър Василев.