Проекта се казва  DAMA, сътрудничеството между Deutsche Bank и Memento Blockchain има за цел да се справи с предизвикателствата, свързани с стартирането и достъпа до фондове за цифрови активи.

Deutsche Bank и Memento Blockchain успешно завършиха доказателство за концепцията – известно като Project DAMA– за предоставяне на по-ефективно, сигурно и гъвкаво решение за управление на цифрови фондове и инвестиционно обслужване.

Банката посочва  в доклад от днес (21.02.2023), че проектът има за цел да се справи с предизвикателствата, свързани с стартирането и достъпа до цифрови фондове. „Това доказателство за концепция също получи грант за доказателство за концепция (POC) от Паричния орган на Сингапур за технологии и иновации във финансовия сектор (FSTI) на 5 август 2022 г.“, казаха от банката.

Германската банка твърд в доклада си, че таксите за услугата са предоставени от Domani, блокчейн продукт Memento, който издава токените DEXTF. Тези токени имат текуща пазарна капитализация от $12 милиона към вторник.

Deutsche bank каза, че установеният в момента процес на стартиране или достъп до фондове в криптовалута е не само отнемащ време, но и скъп и рискован, което, извън играчите с най-добри ресурси, би обезсърчило повечето мениджъри на активи и институционални инвеститори да навлязат на пазара.

Проект DAMA ще работи като платформа за обслужване на инвестиции в дигитални фондове на едно гише, където мениджърите на активи и техните съществуващи агенти по прехвърляне, администратори на фондове и попечители могат да се включат и играят, за да намалят значително усилията и разходите, необходими за стартиране и администриране на цифрови фондове, банката казах.

DAMA ще работи като платформа за обслужване на инвестиции в дигитални фондове на едно гише, където мениджърите на активи и техните съществуващи агенти по прехвърляне, администратори на фондове и попечители могат да се включат и играят, за да намалят значително усилията и разходите, необходими за стартиране и администриране на цифрови фондове, заявиха от банката.