Министерски съвет взе решение за отпускане на 156 млн. лева, на които бенефициент ще бъде НАП, която от своя страна ще ги предоставя на предприятията. По програмата ще могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия. Помощта ще бъде 10% или 20% от оборота, в зависимост от това в коя категория попадат фирмите. Максималният й размер е до 150 000 лв. От тази помощ ще могат да се възползват фирмите, които са директно  засегнати от заповедта на министъра на здравеопопазването.

Целта на тази програма е да се осигури директна финансова подкрепа. Могат да кандидатсват юридически лица и търговци, които са извършвали дейност, но тя е прекратена след заповедта на министъра. Ще може да се кандидатства за процент от оборота реализиран през 2019 г., съответстващ на периода, в който са затворени. Ако фирмата не е функционирала през 2019 г., ще се вземе за база оборотът за месец 10.2020 г. Не е необходимо съфинансиране, т.е. ако ЮЛ вземе помощ от 20%, не е необходимо дружеството да дофинансира друга част от разходите си.

Кандидатстването ще става с електронен подпис през портала за електронни услуги на НАП, след това ще бъдат прехвърляни заявленията в ИСУН. Ще се кандидатства от 21.12.2020 г. и периодът на кандидатстване е 14 дни. НАП ще извършва проверка на документите и ако е необхоимо, ще направи проверка в счетоводството на предприятието, както и последваща проверка. След като се кандидатства, лицата ще бъдат информирани по електронен път, че са одобрени. Плащанията, обаче, ще започнат след получаване на нотификация от ЕС.

Не се изисква ново преупълномощаване с електронен подпис. Периодът, за който ще се изчисляват помощите, е, както следва: Има две заповеди издадени от министъра на здравеопазването. Едната е от 13.11.2020 г. и обхваща периода от 14.11.2020г. до 30.11.2020г. Втората заповед е от 25.11.2020 г. и обхваща периода от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Ако дадена фирма попада и в двата периода, ще може да кандидатства за периода от 14.11.2020 – 21.12.2020 г. Важното е да се знае, че, ако фирмата има няколко обекта, се кандидатства общо за всички или ако има обект в мол и друг, който не попада в заповедта, ще бъде компенсиран само този, който попада в заповедта (в случая този в мола).

Ако бъде издадена друга заповед, ще се промени периода. Ще се кандидатства само през портала на НАП, няма да може да се кандидатства в ИСУН. Помощ ще могат да получат всички попадащи в заповедта, независимо дали са се възползвали от други програми, като 60/40 например. Помощ от 10% от оборота ще получат фирмите, занимаващи се с търговия и туризъм, а заведения, барове и ресторанти ще получат помощ от 20% от оборота. Самите кандидати ще посочват оборотите си без дължимия за периода ДДС. Ще се взимат предвид фискалните устройства, както и банковите транзакции.

Важно е тук да се знае, че не може тази помощ да се отчита след това със същите разходи като предишните програми. Т.е ако фирмите са кандидатствали за програмата до 10 000 лв. и са отчели вече дадени разходи, не може след това същите разходи да се отчитат и по тази програма. Допустими за финансиране са разходи за заплати (ако не са взели вече пари за тях по програмата 60/40), наем, комунални сметки, разходи за материяли. Недопустими са разходи за стоки за директна продажба.

Очаква се до 21.12.2020 г. да има по-подробна информация на сайтовете на ОПИК и НАП. Ако фирмата попада в някой частен случай, който не е описан по-горе, ще може да се свърже с НАП (по телефон или е-мейл). Изрично е подчертано, че тази програма касае само фирми, попадащи в обхвата на заповеди, издаадени от здравния министър, а не такива, които са затворени със заповеди на кметове на общини. Отчитането ще става в ИСУН, като се подава информация за успешно приключен проект и за какво са изразходвани средствата. Важно е да се знае, че по проекта могат да се отчитат само фактури, които са платени от бенефициента.