Икономиката на еврозоната се сви с много по-малко от очакваното през първото тримесечие на годината, показват ревизирани данни от статистическата служба на ЕС, с натрупване на материални запаси и инвестиции, компенсирани от намалените потребителски разходи.

Евростат заяви, че брутният вътрешен продукт в 19-те държави, споделящи еврото, е спаднал с 0,3% на тримесечие за спад от 1,3% на годишна база. Те в сравнение с прогнозите преди три седмици за съответно -0,6% и -1,8%.

Италия е нараснала незначително спрямо предходната оценка на спад, а Франция е спаднала спрямо по-ранна оценка на растежа. Германия беше много малко по-слаба, докато редица по-малки страни бяха по-позитивни.

Евростат каза, че нарастващите запаси са добавили 0,7 процентни пункта към общата тримесечна цифра за периода януари-март, а инвестициите и търговията са добавили още 0,1 пункта.

Падащото потребление на домакинствата, засегнато от пандемията, включително магазини в цяла Европа, извади 1,2 пункта, а държавните разходи бяха неутрални.

Свиването на БВП с 0,3% идва след 0,6% БВП на тримесечие през предходните три месеца, което означава, че икономиката на еврозоната е във втората си техническа рецесия от началото на пандемията COVID-19.

Евростат каза също, че заетостта е спаднала с 0,3% на тримесечие през януари-март и е спаднала с 1,8% на годишна база.