Европейската централна банка се готви да разшири мащабната си програма за стимулиране в четвъртък, тъй като континентът се справя с втората вълна от пандемията и свързаните с нея ‚затваряния‘ на страните.

Още през октомври централната банка в еврозоната обеща да „калибрира инструментите си“ на срещата си през декември, за да отговори на „разгръщащата се ситуация“. Малко след това, блокирането на ново заради вируса в региона влоши значително икономическите перспективи, поне в краткосрочен план, тъй като дневните нива на инфекция нараснаха. Досега ЕЦБ се въздържа да покаже твърде много оптимизъм по отношение на стартирането на ваксинация, която ще започне вероятно от началото на следващата година

„Близката перспектива остава безсилна и ЕЦБ ще иска да запази фокуса си върху краткосрочните клопки, докато се види по-ясен край на пандемията“, заяви наблюдателят на Societe Generale ЕЦБ Анатоли Анненков в изследователска бележка.

Анненков и SocGen очакват удължаване на програмата на ЕЦБ за изкупуване на облигации до декември 2021 г. с общо допълнителни 600 милиарда евро, заедно с нова програма за финансиране на банките.

Макар че ваксинирането може да доведе до промяна в света през следващата година, ЕЦБ изглежда греши от страна на предпазливостта. Така наречената централна банка на централните банки, Банката за международни разплащания, предупреди в тримесечния си доклад в понеделник за риска от нарастване на несъстоятелността.

„Преминаваме от ликвидността към фазата на платежоспособност на кризата“, каза Клаудио Борио, ръководител на парично-икономическия отдел на BIS.

„Трябва да очакваме повече фалити занапред, но кредитните спредове са доста ниски според историческите стандарти и наистина докато банките оценяват риска по-внимателно, ние не виждаме същото на капиталовите пазари.“

BIS също така е посъветвал централните банки, че да се прави твърде много е по-добре, отколкото да се правят твърде малко.

Нарастващият курс на евро-долар е поредното главоболие за ЕЦБ и целта му да стимулира инфлацията. Единната валута е нараснала с 8% спрямо зелените пари тази година и се очаква да остане силна засега. Високият обменен курс може да потисне апетита за покупки от чужбина, което след това тежи върху растежа на потребителските цени.

Така че, както и незабавното гасене на пожари, ЕЦБ има и още по-трудна задача за справяне: връщането на инфлацията до целта си от близо до, 2%.

Начинът, по който се вижда темпът на инфлация, ще бъде друг важен аспект на срещата в четвъртък. ЕЦБ ще публикува новите си прогнози за персонала и се очаква леко да вдигне перспективите за растеж за следващата година. Но прогнозите за инфлацията биха могли да отчетат леко понижаване.

„На фона на свиването на икономиката през четвъртото тримесечие дезинфлационната тенденция продължава“, каза Флориан Хенсе от Беренберг в изследователска бележка. „Очакваме ЕЦБ да намали призива си през 2020 г. (инфлация) от 0,3% на 0,2% и призива си през 2021 г. от 1% на 0,9%.“

Това е далеч от целта си и новата година може да види много по-амбициозна цел за инфлация, тъй като ЕЦБ обмисля промяна в политиката след стратегическия си преглед.

Нарастващият курс на евро-долар е поредното главоболие за ЕЦБ и целта му да стимулира инфлацията. Единната валута се е повишила с 8% спрямо зелените пари тази година и се очаква да остане силна засега. Високият обменен курс може да потисне апетита за покупки от чужбина, което след това тежи върху растежа на потребителските цени.

Така че, както и незабавното гасене на пожари, ЕЦБ има и още по-трудна задача за справяне: връщането на инфлацията до целта си от близо до, но под 2%.

Начинът, по който се вижда темпът на развитие на инфлацията, ще бъде друг важен аспект на срещата в четвъртък. ЕЦБ ще публикува новите си прогнози за персонала и се очаква леко да вдигне перспективите за растеж за следващата година. Но прогнозите за инфлацията биха могли да видят леко понижаване.

„На фона на свиването на икономиката през четвъртото тримесечие дезинфлационната тенденция продължава“, каза Флориан Хенсе от Беренберг в изследователска бележка. „Очакваме ЕЦБ да намали призива си през 2020 г. (инфлация) от 0,3% на 0,2% и призива си през 2021 г. от 1% на 0,9%.“

Това е далеч от целта си и новата година може да види много по-амбициозна цел за инфлация, тъй като ЕЦБ обмисля промяна в политиката след стратегическия си преглед.