Поредицата от притоци на Bitcoin ETF на BlackRock приключи на 24 април, след като IBIT не отчете притоци за деня, според данни от Farside.

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) отбеляза първия си ден от $0 приток, откакто биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) бяха въведени в Съединените щати през януари.

Още от старта си на 11 януари IBIT постоянно привлича инвестиции на стойност милиони долари дневно, натрупвайки близо 15,5 милиарда долара само за 71 дни. Поредицата от притоци приключи за BlackRock на 24 април, след като записа приток от $0.

Повечето от другите участници в Bitcoin ETF също станаха свидетели на сух период. От 11-те регистрирани в Съединените щати биткойн ETFs, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) бяха единствените два, които записаха притоци от съответно $5,6 милиона и $4,2 милиона.

Освен това Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) продължи да кърви. На 24 април GBTC регистрира $130,4 милиона изходящи потоци. В резултат на това спот биткойн ETF реализираха нетен отлив от $120,6 милиона през деня.

Докато липсата на входящи потоци е първата за IBIT, това не е необичайно сред другите участници в ETF. FBTC на Fidelity, например, отбеляза тридневни притоци от $0 през последните две седмици.

Към днешна дата пазарът на биткойн ETF в САЩ е натрупал нетни 12,3 милиарда долара в биткойни. Изходящите потоци на GBTC обаче са компенсирали някои от входящите потоци, отбелязани от останалите девет биткойн ETF. Към 11 януари изходящите потоци от GBTC надхвърлят 17 милиарда долара.

Някои от участниците на пазара на Bitcoin ETF също са в процес на кандидатстване за Ether ETF в Съединените щати. Комисията по ценните книжа и борсите обаче наскоро забави решенията за одобрение за няколко от тях.

„Комисията намира, че е целесъобразно да определи по-дълъг период, в рамките на който да издаде заповед за одобряване или неодобряване на предложената промяна на правилото, така че да има достатъчно време да разгледа предложената промяна на правилото, модифицирана с изменение № 1“, агенцията пише в известието си на 23 април.

Решението на SEC дали да разреши преобразуването на ETH Trust на Grayscale в спот ETH борсово търгуван продукт на NYSE Arca беше удължено с 60 дни до 23 юни.