Милен Велчев смята, че е грешка в новия бюджет са и допълнителни  40лв за детски надбавки, които ще получават всички родители, независимо от социалната нужда, коментира бившият финансов министър

 

Повишаването на бъдещите разходи за години напред е особено  притеснителното в Бюджет 2021 за  бившия финансов министър Милен Велчев. В интервюто си за bTV той визира планираното увеличение на пенсиите до 20%.

„Тепърва ще стане ясно каква е устойчивостта на  това повишение и какви ще са неизвестните ,с които ще трябва да се справя следващото правителство, което и да е то.Особено критичен е  начинът, по който се предлага това увеличение на пенсиите. Например това, че по-високите пенсии се увеличават с много по-малък процент отколкото ниските, много експерти изразиха мнение, че ще доведе до дългосрочно разрушаване на стимулите за пълноценно участие в осигурителната система и недеклариране на истинските доходи“, обясни Велчев. 

Той подчерта, че предложеният огромен дефицит не е най-големия проблем на план-сметката за догодина. „Европейските страни също планират в следващите години извънредни разходи“, добави той.

От  думите му личи  обаче, че заложените разходи в социалната сфера едва ли ще постигнат добри резултати.

„Грешка в този бюджет са и детските надбавки, това че те се разпростират върху всички родители независимо от социалната нужда, което означава, че ще могат да се възползват дори и деца, които нямат нужда тях. Моят син например не виждам причина да бъде подпомаган с 40 лева на месец“, посочи Милен Велчев.

Незавидна ще бъде ситуяцията на следващия финансов министър, защото той ще трябва да предложи редица мерки за излизане от дълговата спирала, добави той.

Велчев даде още „лоши“ примери от новите разчети. „Увеличаването на заплатите в публичния сектор не бива да изпреварва ръста на заплатите в частния сектор, защото по този начин се източват живителни сили от частния сектор, на който разчитаме да повдигне икономиката и да ни извади от кризата“, заяви бившият финансов министър.