По ирония на съдбата връзката е древногръцкият лекар и философ Хипократ, признат за родоначалник на съвременната медицина. Както е известно той е основал школата „Хипократ“, в която полага основите на самостоятелната наука „медицина“.

Днешните медици полагат т.нар. Хипократова клетва, а в този клон на науката действат Хипократовите принципи, сред които е и „Ars longa, vita brevis“ (Изкуството е вечно, а животът – кратък)

„Едно от първите действия на брандовете в условия на криза е да съкращават своите рекламни бюджети, въпреки че много проучвания сочат и доказват, че в дългосрочен план това не е правилно. McGraw-Hill изследва поведението на 600 компании по време на рецесията през 81-82 г. и установява, че продажбите на компаниите, продължили да се рекламират в периода на криза, са се увеличили с 256% спрямо тези, които са спрели“, каза за „БАНКЕРЪ“ доц. д-р Кристиян Постаджиян, преподавател в Департамента по Кино, реклама и шоубизнес в Нов български университет.

Според него бизнесът категорично трябва да продължи да инвестира в реклама и да намери платформа за комуникация с потребителите. „Кризата променя единствено начина, по който това се случва“, добавя Постаджиян.

Това напълно е в духа на Котлър и Каслионе, които в книгата си „Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността“ от 2008г.  казват, че засилените комуникации по време на рецесия имат по-силно влияние върху резултата отколкото по време на растеж на икономиката. 

Ето защо маркетолозите препоръчват на собствениците и управителите на бизнесструктури да поставят на преден план проблемите и нуждите на своите потребители, като създават контент маркетинг или съдържание със съвети.
/източник: banker.bg/

Грешка би било и пренасочване на бюджета само към един канал. Водени от презумцията, че потребителите са в къщи, някои компании могат да опитат да заложат целия си бюджет за видимост в онлайн средата и телевизията. Но това е измамно. Поради 2 причини. Първата е, че в един момент се получава пренасищане на този канал на комуникация и посланията няма да бъдат достатъчно видими, а в същото време цената на рекламата ще бъде завишена поради струпване на рекламодатели. Втората е, че потребителите все още са навън, пазаруват, голяма част от тях все още работят. 

Придвижват се от точка А до точка Б поради някаква причина, макар и скрити зад маска и застанали на дистанция метър и половина един от друг. Трафикът от автомобили по пътищата съществува, както и международните полети нарастват с всеки изминал ден. В такава ситуация външната и дигиталната реклама не са за подценяване и са удачен избор като съставка в медийния микс. 

Сега е моментът да се инициират и да изпъкнат социални кампании организирани от бизнесите.

Откриването на иновативния, интересен и покриващ голям процент от активните и платежоспособни потребители комуникационен канал, позициониран на международно летище София, допринся за развитието на рекламния бизнес и инвестиции у нас.

AERODROMEDIA е най-новата медия в България, която предлага възможност за креативно присъствие и иновативни форми на комуникация с потребителите на Летище София.

Комуникацията се осъществява посредством ключово позиционирани дигитални рекламни съоръжения, което осигурява бързо и наситено разпространение на рекламното послание

По данни на Летище София за 2019 година, броят на пристигнали и заминали пътници надхвърли 7 милиона, като за 2020г. се очаква броят на преминалите през столичния аеропорт бързо да се възстанови и движението на пътуващи да влезе отново в засилен ритъм. Доказателство за това е нараствашият брой полети на ден от и до различни дестинации.

AERODROMEDIA разполага с общо 22 екрана, а именно:

  • 10 рекламни устройства 16:9 формат с 43 инчови 4K екрани, с аудио и

визуални възможности

  • 6 двустранни дигитални 55 инчови 4К тотема, формат 9:16, също с аудио и визуални възможности

Всички съоръжения са разположени на ключови позиции в обществените и граничните зони на двата терминала на Летище София. Статистиката сочи, че:

75%

от пътниците пристигат

поне 1 час преди

времето за качване на

самолета

80%

от често пътуващите със

самолет забелязват

рекламните послания на

летището

80%

от пътуващите със самолет

прекарват повече от 30

минути, движейки се на

територията на летището

80%

от често пътуващите със

самолет реализират покупки

на летището, след като са забелязали определена

реклама

Новооткритият през 2019г рекламен канал, чрез новоизградените дигитални и интерактивни екрани, позиционирани на двата терминала на летище София и покриващи целия човеко и пътнико поток, предоставя възможността за развитие на рекламния бизнес и спомага за осъществяването на различни, интересни и успешни  рекламни кампании.

Нека бъдем отговорни към ситуацията днес, но в същото време нека продължим да работим и днес, за да се радваме на плодовете на утрешния ден.

За повече информация:

www.aerodromedia.com